Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi

Inveo Yatırım Holding olarak 2022 yılında ekosistemimizdeki şirketlerin kazanımlarını ve sağladıkları katma değeri artırarak, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda ülkemizde sürdürülebilir etki yarattık ve faaliyet alanlarımızdaki öncü konumumuzu sürdürdük.

Sermaye piyasalarının önümüzdeki dönemde yakaladığı yüksek ivmeli gelişimine devam edeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede ülkemizin sermaye piyasalarının öncü yatırım kuruluşu amiral gemimiz Gedik Yatırım’da hisse oranımızı 2022 yılında %84,87’ye çıkarttık. Yıl içerisinde özkaynaklarını daha da güçlendirmeyi hedefleyen şirketin bedelli sermaye artışına iştirak ettik.

Bir önceki yıl kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Misyon Yatırım Bankası BDDK’dan faaliyet iznini aldı. Ekosistem bankası anlayışıyla kurguladığımız özgün ve öncü iş modelimiz ve teknolojinin rehberliğinde Türkiye’de finansal hizmetler alanında oyun değiştiren bir güce dönüşeceğimize inanıyoruz.

Kripto varlık, merkeziyetsiz finans ve blok zinciri teknolojilerinin küresel ekonomi piyasalarını dönüştürücü gücünün farkında olarak bu alanda yatırımlar yapmak ve şirketler kurmak üzere Ichain Yatırım Holding’i kurarak ilk adımı attık.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında Inveo Yatırım Holding olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması hedefine katkı sağlamak için tüm kaynaklarımızı etkin kullanarak yüksek bir istek ve gayretle çalışmaya; değer yaratmaya devam edeceğiz.

ERHAN TOPAÇ

ERHAN TOPAÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

2020 2019 2018 2021 1.224,3 771,2 205,6 118,6 2022 4.310,1 BYBO (2018-2022) %105 2022 Yıllık Değişim Oranı %252

Net Dönem Kârı (Milyon TL)

2020 2019 2018 2021 327,1 537,9 83,8 25,2 2022 1.971,5 2022 Yıllık Değişim Oranı %503 BYBO (2018-2022) %139

Doğrudan Yatırımlar (Adet)

2020 2019 2018 2021 17 12 9 6 2022 17 6

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar (Milyon TL)

118,5 112,5 200,8 197,2 747,8 718,9 1.183,0 867,8 3.888,5 3.154,3 Gedik Toplam BYBO (2018-2022) %95 BYBO (2018-2022) %101 2022 Yıllık Değişim Oranı %263 2022 Yıllık Değişim Oranı %229 2020 2019 2018 2021 2022

Dolaylı Yatırımlar (Adet)

2020 2019 2018 2021 88 64 52 2022 115 2022 yılında toplam 27 dolaylı yatırım yapıldı 14

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar -
Gedik Yatırım Hariç (Milyon TL)

2020 2019 2018 2021 315,2 28,9 3,6 2022 734,2 6,0 BYBO (2018-2022) %162 2022 Yıllık Değişim Oranı %133

Özkaynaklar (Milyon TL)

2020 2019 2018 2021 1.165,4 705,2 167,3 6 2022 3.209,5 63,9 BYBO (2018-2022) %119 2022 Yıllık Değişim Oranı %175

Piyasa Değeri (Milyon TL)

2020 2019 2018 2021 2.655,4 1.358,4 236,1 2022 7.420,8 BYBO (2018-2022) %153 2022 Yıllık Değişim Oranı %179 72,0

BYBO: Bileşik Yıllık Büyüme Oranı

Genel Müdür’ün Değerlendirmesi

2022, farklı alanlarda faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi, mali ve idari anlamda daha verimli yönetmek üzere, organizasyonel olarak gelişim yaşadığımız bir yıl oldu. Yeni organizasyonel yapıyı oluştururken, şirketler arası sinerji imkanlarının artmasını temin ederek Inveo ekosisteminde tüm paydaşlarımız için ürettiğimiz değeri en üst düzeye taşımaya odaklandık.

2022 yılında BDDK’dan faaliyet iznini alan Misyon Yatırım Bankası’nın sermayesini 500 milyon TL’ye yükselterek sermaye yapısını daha da güçlendirdik. Inveo olarak amiral gemimiz konumunda olan yatırım kuruluşu Gedik Yatırım’da yıllardır sürdürdüğümüz ana hissedar konumumuzu 2022 yılında eriştiğimiz %84,87’lik hisse oranıyla daha güçlü hale getirmekten oldukça memnunuz.

Dönem içerisinde girişim sermayesi iş kolumuzun marka yüzü olacak Inveo Ventures’ın kuruluşunu gerçekleştirdik. Inveo Ventures’ı geleceğe yön verebileceğini düşündüğümüz girişimlere yatırım süreçlerimizde ilk temas noktamız olarak konumlandırdık.

Blockhain, kripto varlıklar ve merkeziyetsiz finans alanında iş birlikleri ve yatırımlar gerçekleştirmek amacıyla Ichain Yatırım Holding’i kurduk. Ichain 2023 yılında ilk yatırımlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Inveo Yatırım Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli iki manevi miras bilim ve akıl rehberliğinde ülkemize değer yaratmak üzere yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

ONUR TOPAÇ

ONUR TOPAÇ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür