Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Member Photo

Yönetim Kurulu
Başkanı

Erhan TOPAÇ

1953 yılında doğan Erhan Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bö­lümü’nde yüksek lisans çalışmasının ardından yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Matematiksel Modelleme konusunda doktora çalış­maları yaptı. 1979-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding’de çeşitli görevlerde yer alan Topaç, 1989-1990 yıllarında ise, Pepsi Cola Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Erhan Topaç, sırasıyla 2001-2003 yılları aralığında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili, 2006-2015 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2015 yılları arasında ise Gedik Port­föy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2018-2019 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı, 2019-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili, 2010-2021 yılları arasında Gedik Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyeliği, 2004-2022 yılları arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1991-2022 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Erhan Topaç, 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Member Photo

Genel Müdür & Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Onur TOPAÇ

1990 yılında İstanbul’da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım’da finans kariyerine başla­yan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü’nün kuruluş safha­sında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de sırasıyla Genel Müdür ve Yö­netim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür  olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO,  Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ichain Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi ve GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. 

Member Photo

Yönetim Kurulu
Üyesi

Bora ORUÇ

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nda çalışmaya başlayan Bora Oruç, Nisan 2014-Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nda, halka açık şir­ketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişki­lerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İş birliği Daimî Komitesi Üyesi olarak görev yapan Bora Oruç, işletme yüksek lisans programını (MBA) Cambridge Üniversitesi Judge Business School’da 2009 yılında tamamlamıştır.

Bora Oruç, halen OMG Danışmanlık A.Ş. şirketinde Yönetici Ortak, Gri Portföy Yönetimi A.Ş.’de Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnova Deri ve Tekstil Sa­nayi A.Ş.’de Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Member Photo

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Rüya ESER

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti­tüsü İktisat Bölümü’nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası’nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairele­rinde çalıştı.

2013-2017 yıllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sermaye pi­yasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadı konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel top­lantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans programında ve Kültür Üniversitesi’nde Para ve Sermaye Piyasaları yüksek lisans programında sermaye piyasası ve risk analizi ile ilgili dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Pi­yasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup, Bağımsız Denetim Derneği ve Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi’dir. Inveo Yatırım Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Rüya Eser, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Kartonsan Karton Sa­nayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Member Photo

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ahmet AKA

1952 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Aka, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirip 1979 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1979-1981 yılları arasında Saran AŞ / Plaser AŞ’de Teknik Danışman olarak görev yaptı. Ahmet Aka, daha sonra, 1981-1983 yılları arasında CSA Electronik’te İş Ortağı, 1983-1988 yılları arasında Texas Instruments Bilgisayar distribütörü Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ’de Genel Müdür yardımcısı, 1989-2001 yılları arasında Hewlett Packard Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında Fotomobil AŞ’de kurucu hissedar ve Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında İnci Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 arası Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Stratejik Planlama ve Pazarlama danışmanlığı, 2012 – 2018 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2022 Nisan ayından itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. 2023 Mart ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

alt