Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Member Photo

Yönetim Kurulu
Başkanı

Erhan TOPAÇ

1953 yılında doğan Erhan Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bö­lümü’nde yüksek lisans çalışmasının ardından yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Matematiksel Modelleme konusunda doktora çalış­maları yaptı. 1979-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding’de çeşitli görevlerde yer alan Topaç, 1989-1990 yıllarında ise, Pepsi Cola Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Erhan Topaç, sırasıyla 2001-2003 yılları aralığında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili, 2006-2015 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2015 yılları arasında ise Gedik Port­föy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2018-2019 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı, 2019-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili, 2010-2021 yılları arasında Gedik Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyeliği, 2004-2022 yılları arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1991-2022 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Erhan Topaç, 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup, aynı zamanda Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Member Photo

Genel Müdür & Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Onur TOPAÇ

1990 yılında İstanbul’da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım’da finans kariyerine başla­yan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü’nün kuruluş safha­sında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de sırasıyla Genel Müdür ve Yö­netim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür  olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO,  Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ichain Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi ve GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. 

Member Photo

Yönetim Kurulu
Üyesi

Demet ÖZDEMİR

1969 yılında Ankara’da doğan Demet Özdemir, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi sonrası ODTÜ İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve 1993 yılında London School of Economics Uluslararası Finans bölümünde yüksek lisans yap­tı. Arthur Andersen Denetim Bölümü ile başlayan ve EY (Ernst&Young) Kurumsal Finansman ile devam eden 30 yıllık kariyerinin son 15 yılını Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçiren Özdemir, bu süre boyunca 1.000’e yakın yerli ve uluslararası şir­kete birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri verdi. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi konusunda aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW) Programını hayata geçiren EMEIA Lideri olarak görev yaptı.

2021 yılı başında EY’daki görevinden ayrılan Demet Özdemir, halihazırda, Inveo Yatırım Holding A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sun Tekstil A.Ş. ve İngiliz Türk Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Member Photo

Yönetim Kurulu
Üyesi

Bora ORUÇ

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nda çalışmaya başlayan Bora Oruç, Nisan 2014-Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nda, halka açık şir­ketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişki­lerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2017-Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İş birliği Daimî Komitesi Üyesi olarak görev yapan Bora Oruç, işletme yüksek lisans programını (MBA) Cambridge Üniversitesi Judge Business School’da 2009 yılında tamamlamıştır.

Bora Oruç, halen OMG Danışmanlık A.Ş. şirketinde Yönetici Ortak, Gri Portföy Yönetimi A.Ş.’de Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnova Deri ve Tekstil Sa­nayi A.Ş.’de Ortak, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Member Photo

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Rüya ESER

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti­tüsü İktisat Bölümü’nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası’nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairele­rinde çalıştı.

2013-2017 yıllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sermaye pi­yasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadı konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel top­lantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans programında ve Kültür Üniversitesi’nde Para ve Sermaye Piyasaları yüksek lisans programında sermaye piyasası ve risk analizi ile ilgili dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Pi­yasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup, Bağımsız Denetim Derneği ve Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi’dir. Inveo Yatırım Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Rüya Eser, aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Kartonsan Karton Sa­nayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Member Photo

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ülkü Feyyaz TAKTAK

1952 yılında doğan Ülkü Feyyaz Taktak, Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduk­tan sonra 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi lisans eğitimini ve 1979 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1979 tarihinde Tekfen İnşaat İmalat ve Mühendislik bünyesinde Pro­je Mühendisi, 1983-1985 yılları arasında Türkiye Şişecam Fabrikaları’nda Proje Mühendisi, 1985-1987 yılları arasında İktisat Bankası Ücret Yönetimi Yönetmeni ve İnsan Gücü Planlama Yönetmeni, 1987-1989 yılları arasında Anadolu Bankası ve Emlak Bankası’nda Personel Müdürü ve İnsan Kaynakları Planlama Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı, 1989-1990 yılları arasında Marmara Management Finansal Hizmetler’de Personel Müdürü, 1990-1991 yılları arasında Veb Holding İdari İşler Koordinatörü, 1991-2014 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası’nda, sı­rasıyla, İnsan Kaynakları Bölüm Yönetmenliği ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü.

2004-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Holding’de CEO’ya bağlı olarak İnsan Kay­nakları Direktörü, Koordinatörü ve Grup Başkanı olarak görev yapan Ülkü Feyyaz Taktak, bu görevinden 2017 yılında emekli olarak ayrıldı. 2018 yılından bu yana Inveo Yatırım Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ülkü Feyyaz Taktak, aynı zamanda, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, MESS Eğitim Vakfı ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir

alt