Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

NEDEN INVEO?

Paydaş değerini artırmaya odaklı yapımız ile başarılı bir geçmiş

Tüm yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz hakkında sağladığımız doğru, düzenli ve kolay anlaşılır bilgiler sayesinde mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızla aramızda bir güven ilişkisi oluşturuyoruz.

Aktif Büyüklük

2023 üçüncü çeyrek itibarıyla aktif büyüklüğümüz bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 kat arttı.

8,45 Milyar TL
Net Kar

2023 üçüncü çeyrek itibarıyla net kârımız 3,88 milyon TL olarak gerçekleşti.

3,88 Milyar TL
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar

2023 üçüncü çeyrek itibarıyla uzun vadeli finansal yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 kat arttı.

8.36 Milyar TL

ORTAKLIK YAPISI

Çıkarılmış Sermaye : 240.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL

Ortaklar Pay Oranı (%) Pay tutarı (TL)
Erhan Topaç (Grup A)* 0,10 240.000
Erhan Topaç (Grup B) 80,92 194.217.602 
Diğer Ortaklar 18,98 45.542.398
Toplam 100 240.000.000
* A Grubu payların her biri Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

HİSSE PERFORMANSI

BIST Kodu: INVEO
Halka Açıklık Oranı: % 17,21

 

01.
Yatırımcı Seti

Inveo’yu yakından tanımak için yatırımcı setimizi indirebilirsiniz.

02.
Raporlar

Şeffaf ve sürdürülebilir yönetim şeklini benimseyerek paydaş değerini sürekli artırmayı hedefliyoruz.

03.
Kurumsal Yönetim

Tüm faaliyetlerimizi mevcut yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, SPK'nın belirlediği ilkelere uygun yürütüyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Inveo Yatırım Holding 12 Mart 1998 tarihinde kuruldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Inveo Yatırım Holding hisseleri INVEO kodu ile işlem görmektedir. Inveo Yatırım Holding, aşağıdaki BIST endekslerinde yer almaktadır: BIST İstanbul, BIST Yıldız, BIST Holding ve Yatırım, BIST Mali, BIST Tüm-100, BIST Tüm.

Inveo Yatırım Holding'in payları 16 Nisan 1999 itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

2022 yılında 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini %150 artış ile tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 240.000.000 TL'ye çıkarıldı. Çıkarılmış sermayenin 240.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşme tadili 28 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildi.

Inveo Yatırım Holding'in mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamakta olup, finansal raporlar üçer aylık dönemlerde açıklanır.

Ana faaliyet alanlarına Yatırımlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

alt